Tworzenie innowacji w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne zasoby R&D, przejęcia kapitałowe i Corporate VC

Różne strategie poszukiwania i korzystania z innowacji powstających na rynku z perspektywy dużych firm i ich otoczenia: działalność B+R, fuzje i przejęcia, inwestycje bezpośrednie (Corporate VC), akceleracja/inkubacja. Jaka kompetencje są potrzebne w każdym z tych obszarów? Jak je budować? Jaka w związku z tym powinna być rola zaplecza badawczo-rozwojowego (B+R) w organizacji?