Wpływ stresu na pamięć, koncentrację i motywację dzieci.

Stres jako zjawisko wielowymiarowe nie jest jedynie negatywny. Jego biologiczna wartość w nowoczesnym świecie ulega jednak szybko dewaluacji ze względu na jego intensywność i siłę z jaką czynniki środowiska działają na układ nerwowy. Struktury mózgu, które odpowiadają za motywację, pamięć i procesy uwagowe są mocno obciążane przez stres co utrudnia, a często nawet uniemożliwia proces uczenia się. Zrozumienie dynamiki zmian jakie zachodzą w trakcie reakcji stresowej może dać szans na unikanie przynajmniej tych efektów, które mają długotrwały wpływ na stawianie i osiąganie celów edukacyjnych.

Wykład: dr Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk i memetyk